Om samfälligheten

Fornbods samfällighetsförening är en samfällighet på norra Öland vars medlemmar ansvarar för underhållet av den enskilda vägen Horns Kustväg. En samfällighet är ”en sammanslutning av markägare för förvaltning av gemensam egendom”, som ansvarar för att sköta underhållet av en enskild väg som ansluter till två eller flera fastigeter. Underhållet kan exempelvis innebära vinterväghållning eller hyvling av grusväg. En enskild väg förhåller sig annorlunda från en allmän väg bland annat eftersom staten eller kommunen inte har något ansvar för dess underhåll eller standard. Underhållet av enskilda vägar utförs via eget arbete eller med hjälp av upphandlade tjänster.

Bild av vägen

Avhandlingar

Samtidens intresse för dåtidens landskap
Stenkustens kulturlandskap