Fornbods Samfällighetsförening

Horns kustväg mellan Alvedsjöbodar och Byrums Sandvik på Öland är en av världens vackraste vägar.

Scroll down button

Om samfälligheten

Fornbods samfällighetsförening är en samfällighet på norra Öland vars medlemmar ansvarar för underhållet av den enskilda vägen Horns Kustväg.

Läs mer

Aktuellt

Länsstyrelsens beslut

14 juli, 2019

Avslag dispens Hornsudden Ladda ner Dispens Ladda ner

10 juli, 2019

Kallelse Fornbods Samfällighetsförening

26 april, 2019

Fombod stämmoprotokoll 2018