Fornbods Samfällighetsförening

Horns kustväg mellan Alvedsjöbodar och Byrums Sandvik på Öland är en av världens vackraste vägar.

Scroll down button

Om samfälligheten

Fornbods samfällighetsförening är en samfällighet på norra Öland vars medlemmar ansvarar för underhållet av den enskilda vägen Horns Kustväg.

Läs mer

Aktuellt

Publicerat 4 december 2019

Vägutredningsmaterial 2019 Ladda ner Hagskogsvägen Ladda ner Fornbod 22 juli 2019 Ladda ner

Länsstyrelsens beslut

Publicerat 14 juli 2019

Avslag dispens Hornsudden Ladda ner 3 april 2019 Dispens Ladda ner 5 juni 2019 Presentation av vägfrågan på årsmötet 2019 Ladda ner

Publicerat 10 juli 2019

Kallelse Fornbods Samfällighetsförening